Abhijeet Kini Comics - Independent / Self-published comics and Commissioned Comics

 Comics - Independent/Self-published Comics

Independent/Self-published Comics

independent_comics.jpg
Milk & quickies (2011) >>
Angry_Maushi_1_tn.jpg
Angry Maushi (2012) >>
Angry_Maushi_2_tn.jpg
Angry Maushi 2 – Second Blood (2013)
Angry_Maushi_3_tn.jpg
Angry Maushi 3 – Heavy Metal
(2014)
       
Fanboys_tn.jpg
Fanboys (2016)>>
rhyme_fighters.jpg
Rhyme Fighters (2017)>>
   
       
>>Back to comicsGo to top